Ez a honlap nem csak magyarul érhető el: [English]

igazolványkép pts-ről

pts oldalai

Lásd még a számítástechnikai tippek-trükkök blogomat angolul. Régebbi írásaimat (versek, jegyzetek, kisregények) a személyes honlapomon találod. Ha nem jelenik meg a böngésződben, próbáld ezt a linket. A személyes honlapomat 1999 szeptemberében készítettem, azóta nem bővült: a naprakész információkat (pl. friss leírások, linkek és letölthető szoftverek) közvetlenül ezen az oldalon találhatók. A gimnáziumi évfolyamomról is máshol olvashatsz, ugyanott videó DVD-t is lehet rendelni a szalagavató bálunkról.

Aktuális érdekességek


LaTeX kézikönyv címlapja LaTeX kézikönyv (a kék könyv). Kiadta a Panem, további információ itt és a kiadó honlapján, vásárlási lehetőség a kiadó honlapján. A hátlap szövege:

A LaTeX egy általános célú, platformfüggetlen nyílt dokumentumszerkesztő rendszer, amellyel a legmagasabb igényeket is kielégítő művek készíthetők. Könyvek ezrei, cikkek, diplomamunkák, internetes publikációk milliói készülnek a segítségével. Használata a műszaki és tudományos művek készítésében de facto szabvánnyá vált. A LaTeX nyelvének leglényegesebb vonása a tartalom és a vizuális megjelenés szétválasztása, amely a modern dokumentumszerkesztés alapelve (lásd XML). Wettl Ferenc, Mayer Gyula és Szabó Péter LaTeX kézikönyv című műve a korábban megjelent LaTeX kezdőknek és haladóknak című mű egyes részeiben teljesen átdolgozott, új részeket tartalmazó kiadása:

Oktatás

Dokumentumok, leírások, howto-k, tutorial-ok

Letöltések

Innen letölthető néhány program, amit írok vagy írtam. Ezek nagy része a Freshmeat-en is regisztrálva van, és könnyen elérhető a Freshmeat-es honlapomról.

Linkek

Elbonyolított forráskódok

Karácsony első napja van... (xmas2006.c)

Az alábbi C nyelvű program egy ismert, angol nyelvű karácsonyi versikét nyomtat ki. Ha viszont C++-ban fordítod le, akkor is működik, de a versikét egy apró változtatással nyomtatja ki. Sőt, a program Perl szkriptként is fut, ugyanazt a versikét adva egy másik apró változtatással. Ha ki szeretnéd nyomtatni a versikét, fordítsd le a programot plain TeX-hel! Ha probléma lenne a fájl létrehozásával, le is töltheted: [forráskód]. Az eredeti, C nyelvű változat a programozási folklór része ([forráskód]), a C++-ra portolás és a teljes Perl és TeX változat az én alkotásom. Íme:

int qq=0;/*\def~#1~{}~{{=;{# Imagine your Christmas felicitations below. */
#include                             <stdio.h>
#define q(q) char w,v[]="@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#"q
q("q#n+,/#{l,+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq"
"#'l q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'>{>#}w'>{>{nl]'/+#n';d}rw"
"' i;# >{nl]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' i"
"wk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'-{}rw]'/+,"
"}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ '> }+}{rl#'{n' '># }'+}##<!!/"),s
#define dducfirstde ;static int f(int t,int _,char*a){return!0<t?t<3?f(-79,
#define lt -13,a+f(-87,1-_,f(-86,0,a+1)+a)):1,t<_?f(t+1,_,a):3,f(-94,-27+t,
#define s a)&&t==2?_<13?f(2,_+1,"%s %d %d\n"):9:16:t<0?t<-72?f(_,t,v):t<-50
#define ici ?_==*a?putchar(31[a]):f(-65,_,a+1):f((*a=='/')+t,_,a+1):0<t?f(2
#define length ,2,"%s"):*a=='/'||f(0,f(-61,*a,"!ek;dc i@bK'<q>-[w]*%n+r3#l"
#define mysweetdiego ",{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);}int main
#define cmp(s) (int t,char**_){struct w{int v;};if(sizeof(w)>1){v[111]='d';
#define cos(u) (2006)v[112]='n',v[113]=';',v[114]=':';}return!f(t,_?0:0,0);
dducfirstde lt s ici length mysweetdiego cmp(s ror study biconverge and s l
lleg and s fd fdo do reverse foo xor s go dog chr reverse ord srand hyperge
and s eselcfirstexesee)if cos(s e e q dISWcJyccBWXJKcjBTocVUFEYcCUJWcDooYLW
cWLoUccIEYVcTNTVLPyTcoPooQVXcLcRooVEYmTTTNTcLPREcocWoPYCcnQFKHCocEhcVMcooQt
ctUPcAWWKroCoBLcPcLcAlUToCbcWoTLVYNoREcLcToctYzoooTcoKocMcUTCKJoCDUUocVMURI
gMLSahOXDTcococaAQAoCKBcQoocozfkIITnPikugLocvccCoBGYiTTPcXcoimVuIDfavHlKHVX
cokTPUooKgUYVoXVVxSjIAPmKUNbuocoPcBcYXUcVPkcoTcocVbPHoQTUOGxufBooTcmBFoVKPY
loFcccXcoDmcvIOMMDOGmSBQovoTTBolPycPAoVVnKUIItTwBnYroocTTVccoKCcVoKlocrIrCf
SBzgCocDJQRcccoVVzcQCUBxpioOLMsYZYucYoTTjWCoVoYHPTcBbxjoriLxGkaQcccycccLTTl
UcNTBocoVUtuINkOxXCGOYvccJcCcUoobccLYroTcJtoooTtococzoEngovuncDNgooctcoOLXV
mVmZoTCETcYoARclVQBTVoQoLcYHVcmkjhFjOfoWTocPVmoocWoLoccJMLYWOLsMBvFiMZIHXNo
VochoRcTooJooCoLWuskMhhgIKPTooocZZocXTTYoqcoWWaKSqmCgZoPVmWcVcQokUTWotoNXWP
uGvIqPaowkBocXcoTToLToooVVIcoqAnzzhigoTVohVVoUUQoBAcpccPooMVoGToDYQqqppyIjp
NoVXScXUFovKoocUbLcVQTWNgbuHtioHsTocoRccoGcTXoocKTVocjgEpHDBloWcoEVVoHoocDc
goUoWTVVTcEYBPnKpaoIFVVVXAcHbcoTocoAVTNTToftfXPmiiOopuaoVXccooUjcoocUcJUkTN
cTFEXuVVmoUlWorTccoloGcTBoPooLcUlKoUcoXoYokocaAooTgPqTYLmcwJoVXocvmtJCjpcEo
TTOorccVococoMoocTErPcVocqYEcVQoYcccocoKvoooQKuYcoQoloECoWojooQoofocWRooJLc
coojOIQcWohrdemix)}int qw;/*;;q/}}}}}}}}}}~\let\i\ifnum\newcount\C\newcount
\D\begingroup\let\l\lccode\C`A\loop \i\C<`N \D\C \advance\D13 \l\C\D \l\D\C
\advance\C1\repeat\C`a\loop\i\C<`n \D\C \advance\D13 \l\C\D \l\D\C \advance
\C1\repeat\lowercase{\endgroup\output{\def~{\hfil\break} \setbox0\hbox{\box
255}\setbox0\vbox{\kern-18cg\special{cncrefvmr=8.5va,11va}\parindent0cg{\bf
Gur Gjryir Fjrrg Qnlf bs Puevfgznf}\medskip\loop\i\C<12Ba gur \ifcase\C sv%
efg\or frpbaq\or guveq\or sbhegu\or svsgu\or fvkgu\or friragu\or rvtugu\or%
avagu\or gragu\or ryriragu\or gjrysgu\fi\ qnl bs Puevfgznf zl fjrrg ybir t%
nir gb zr~\i\C>10gjryir qehzzref qehzzvat,\fi\i\C>9ryrira cvcref cvcvat, %%
\fi\i\C>8gra ybeqf n-yrncvat,~\fi\i\C>7avar ynqvrf qnapvat, \fi \i\C>6rvtug
znvqf n-zvyxvat, \fi\i\C>5frira fjnaf n-fjvzzvat,~\fi\i\C>4fvk trrfr n-ynl%
vat, \fi\i\C>3svir tbyq evatf;~\fi\i\C>2sbhe pnyyvat oveqf, \fi \i\C>1guerr
serapu uraf, \fi \i\C>0gjb ghegyr qbirf~naq \fi n cnegevqtr va n crne gerr.
\endgraf\smallskip\advance\C1\repeat}\shipout\box0}\end}% pts@fazekas.hu */

Tíz nyelven beszélő program (just_hacker.c)

Az alábbi program tíz nyelven is lefordul (és mindegyiken mást ír ki). A nyelvek: C, C++, Perl, TeX, LaTeX, PostScript, sh, bash, zsh és Prolog. A program hatnyelvű eredetijét lásd itt: [link]

%:/*:if 0;"true" +s ||true<</;#|+q|*/include<stdio.h>/*\_/
{\if(%)}newpath/Times-Roman findfont 20 scalefont setfont(
%%)pop 72 72 moveto(Just another PostScript hacker,)show((
t)}. t:-write('Just another Prolog hacker,'),nl,halt. :-t.
:-initialization(t). end_of_file. %)pop pop showpage(-: */
int main(){return 0&printf("Just another C%s hacker,\n",1%
sizeof'2'*2+"++");}/*\fi}\csname @gobble\endcsname{\egroup
\let\LaTeX\TeX\ifx}\if00\documentclass{article}\begin{doc%
ument}\fi Just another \LaTeX\ hacker,\end{document}|if 0;
/(J.*)\$sh(.*)"/,print"$1Perl$2$/"if$_.=q # hack the lang!
/
sh=sh;test $BASH_VERSION &&sh=bash;test $POSIXLY_CORRECT&&
sh=sh;test $ZSH_VERSION && sh=zsh;awk 'BEGIN{x="%c[A%c[K"
printf(x,27,27)}';echo "Just another $sh hacker," #)pop%*/

Milyen nyelvű az alábbi program, és mit ír ki?

[/dlflg/=u]dZ[lflglblp*lqlg*+lpla*lqlf*+sfsgsbdsalblex]dscZ[lb%O]sdzzKsa
[nlaldx*lflg%O*sfdsalblex]dsuZ[.]zsqsssgsbnsfspselsn[lcxsslqdlp+spz+sqdx]dx

This document is valid HTML 4.01 hacker emblem


Google
 
Web bme.hu
hu org