Breeze PC Home Page V1.4

Breeze PC Section

 

Reality is something but cyberspace.

 

Reality is 80 millon polygons per second.

breeze [bri:z] I. n 1. szellő, szél 2. GB biz civakodás II. vi 1. szellő fújdogál 2. she ~d in belibegett

breeze [bri:z] n 1. szénpor, dara 2. betonba való rostált salak; ~ blocks salakbeton építőelem

Breeze [bri:z] n 1. HU Magyarország legjobb számítógépes csapatának a neve 2. ennek a home page-nek a tulajdonosa

This is a Hungarian web page of a Hungaraian scene group, Breeze. We are not planning to translate it, but there is a very brief English summary available about us and our products floating around. Don't miss it!

 
Click here if you speak Hungarian Click here if you speak English Click here if you speak German

Figyelem! Ez a web-oldal bármilyen Internet-böngészővel, vagy egyéb szoftverrel (pl hexdump) megnézhető. A szerzők nem vállalnak felelősséget. a böngésző lefagyásával okozott károkért, legyen ez a kár anyagi, erkölcsi, személyes, üzleti, bizalmas vagy közérdekű.

Ám van egy jótanácsunk lefagyás ellen: Ne használjon olyan böngészőt, melynek nevében az ,,xplo'' karaktersorozat előfordul.

Attention! This web page can be (almost successfully) viewed by any web browser or by any other sotfware (eg hex dump). The authors don't assume responsibilty for the damage, loss, expense, detriment, harm caused by the frozen browser.

But we have a good advice with which you can avoid the system crash: don't use such a browser, which's name contains the string "xplo" in either case.

Achtung! Es gibt ein kleines Text über uns, aber Sie sollen des englishe Version auch lesen. Und benutzen Sie nicht Mircosoft Internet SEXplorer.

 

Üdvözöllek minálunk!

Látom, kedves Olvasó, hogy Te is velünk töltöd le (el) az idődet. Te vagy látogató. A csapattal kapcsolatban a következő címek közül válogathatsz:

  1. A csapatlapon egy tag- és contact-listát találsz, no meg némi csapattörténetet. [kissé régi]
  2. A Breeze-nek van C=64-szekciója is, melyet a Nagy Öreg, Bigfoot igazgat.
  3. Ha kérdésed/üzeneted van, vezéregyéniségünknek, Sasának juttasd el levélben.
  4. Néhány rövidebb alkotásunkat letöltheted, ha szerencséd van.
  5. Történetileg itt kapott helyet Amadeus Apukám világa lapja.
  6. Ugyancsak itt találod meg Amadeus néhány versét és gitárgyűjtését.
  7. Ha ehhez (a kissé gyengécske) honlaphoz fűződő észrevételt szeretnél tenni, azt EplPájnak küldd.
  8. A még az ősidőkben itt székelő PotterSoftware Home Page melegebb tájakra költözött. Ha nem tudod, ki/mi az, ne kövesd a linket!

Találkozunk a legközelebbi party-n!


Ez a lap pts oldalai közül való.