Nyelvi kvíz a MVS alapján

 

A Mindent vagy semmit játék

1997-ben (?) ilyen néven indult a Magyar Televízióban a Vágó István vezette kitűnő műveltségi és szellemi vetélkedő. A játékban három ember méri össze tudását úgy, hogy a műsorvezető kérdéseket tesz fel, és az, aki legelőször nyomja meg a gombját, válaszolhat. Jó válasz esetén nyer, rossz válasz esetén pedig veszít bizonyos pontmennyiséget. Az első két fordulóban 6 témakörből választhatnak a versenyzők, a harmadikban pedig a játékvezető villámkérdéseire kell válaszolniuk. A győztes dönthet, hogy az eddig szerzett pontjaiból (Ft-ban értve) a kiálított tárgyakból vásárol, vagy részt akar venni a következő játékban is, ahol kieshet vagy további pontokat szerezhet. A tévévetélkedő alapján Magyarországon társasjáték is jelent meg, melyben a szabályok a fentieknél részletesebben benne vannak.

A most ismertetésre kerülő vetélkedő alapötletét a Mindent vagy semmit adta. A legfőbb különbség, hogy a lenti kérdések a 16--20 éves, irodalmi és nyelvi érdeklődésű fiataloknak tudásszintjéhez igazodnak, hogy 3--5 játékos vehet részt, és -- ha ennél nagyobb a társaság -- csapatok is nevezhetnek. A vetélkedő időtartama kb. 1 óra, a versenyzőknek csak tollra és papírra lesz szükségük, ezekre is csak egyszer-egyszer. Nem előfeltétel, hogy a játékosok ismerjék az eredeti tévévetélkedőt.

A játékot egyetlen ember vezet(het)i, és a leírás további része (amely a lebonyolítás technikai részletein túl tartalmaz egy minta-kérdéssort is) kizárólag neki szól.

Előkészületek
~~~~~~~~~~~~~
Az eredeti hangulat visszaadásához elengedhetetlen, hogy legalább a
játékvezető pontosan ismerje a *Mindent vagy semmit* c. tévévetélkedőt (azt
a változatot, amit régebben, a közszolgálati MTV1-en játszottak). Ez a
leírás hivatkozik a legtöbb ottani szokásra és szabályra, épp ezért nehezíti
a megértést, ha a játékvezető nem nézte a tévéműsort. Mindenesetre a konkrét
kvízkérdéseket felhasználhatók más vetélkedőkhöz is.

Szükség van 3--5 hangjelző eszközre, melyek gyorsan, hangosan
megszólaltathatók, és más-más hangot adnak (pl. 3 kürt, 3 tromita, 3 síp,
1 szintetizátor (a játékosok más-más billentyűt ütnek), 3 üvegpohár és 3
kiskanál, asztalraütés--taps--csettintés). A játékosok ezekkel jelzik majd
válaszadási szándékukat.

Szükség van 2 db A2-es (4 x A4) vagy -- rosszabb esetben -- A3-as
papírra, ami az egyes témakörök kérdéseit és a pontszámokat táblázatos
formában tartalmazza. Például a mintatémakörök esetén:

	Magyarra Betűrend Tájnövény Irodalom Városszél És    1.
	 5     5     5     5     5     5    f
	 9     9     9     9     9     5    o
	12    12    12    12    12     9    r
	14    14    14    14    14    12    d
	15    15    15    15    15    14    u
	15    15         15    15    15    l
	15    15         15         15    ó
		 15                   15
		 15                   15

	Miben más Ugyanaz  Állati  Zanza   Újlengyel Mikukk  2.
     5     5     5     5     5     5    f
     9     5     9     5     9     9    o
    12     9    12     9    12    12    r
    14    12    14    12    14    14    d
    15    14    15    14    15    15    u
         15    15    14    15    15    l
         15    15    15    15         ó
         15    15    15    15
         15    15    15    15

Ha valaki válaszol egy kérdésre, akkor a jelét és egy +-t vagy --t ír a
táblán a megfelelő helyre, és a forduló végén összesíti a pontszámokat.

Szükség van továbbá 2 db ajándéktárgyra (ropi, üdítő, cukorka stb.), amit
az első és a második fordulók végén a legjobb játékos ``megvásárolhat''.

Az E. játék feladvány részét annyi példányban kell fénymásolni, ahány
játékos (nem ahány csapat) van.

Az indítás
~~~~~~~~~~
A játékvezető egy-egy pult elé állítja vagy székre ülteti a tollal és
papírral felfegyverkezett csapatkapitányokat, és a kezükbe adja a hangjelző
eszközt (ki szabad próbálni). A többi csapattárs körülállja a kapitányt.

A játékvezető egy jól látható helyre felteszi az első forduló tábláját. Ha
teheti, keres egy segítőt magának, aki összesíti a pontokat, ő maga pedig
egy kisebb székre áll ennek a file-nak a nyomtatott példányával a kezében
(amit egyébként *senkinek* nem mutat(ott) meg). Ha nem akad segítő, akkor
nem áll fel székre, és ő maga jegyzetel.

Az indulás előtt a játékvezető a következőket mondja el:

- Köszöntelek titeket a Mindent vagy semmit interaktív változatában!
- Aki tudja a kérdésre a választ, jelezzen saját hangkeltőeszközével, és
 csak utána mondja. Jó válaszért plusz, rossz válaszért mínusz pont jár.
- A pontszámok 1999. augusztusi Euro-ban értendők (5 Euro kb. 1000 Ft).
- A táblán látható 47 kérdésből 24-et kell megválaszolni az első fordulóban.
 Hogy melyik 24-et, azt ti döntitek el, de föntről lefelé kell haladni.

Az első kérdést a játékvezető választja, majd a továbbiakat az, aki jó
választ adott a legutolsó kérdésre, rossz válasz esetén pedig az, akinek (a
rossz válaszadót kivéve) a legtöbb pontja van.

A kérdések
~~~~~~~~~~
A. Első forduló (hat témakörrel)

A1. Magyarra: Fordítsd magyarra!

  0. angolról: root of 121 (eleven)
 5 a. angolról: I too, you not, good too, you not. [én istenem, jó istenem]
 9 b. latinról: Si vita mala, Caesare Senata, reparas andit. [sivít a
   malaca, és a résen át a répára sandít]
12 c. eszperentéről: kerekekre szerelt fedeles szerkezet, mely fellegek
    felett berregve lebeg, s vele sebesen mehetsz [repülőgép]
14 d. eszperentéről: este festve, jelmezben nevettet meg keseregtet [színész]
15 e. eszperentéről: megfejve tejet nyersz [tehén]
15 f. eszperentéről: kezeddel keskeny lemezeket veregetve kellemes, esetleg
   kellemetlen zengzeteket petyegtethetsz [zongora]
15 g. eszperentéről: Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke fekete pettyes.
   Se szerve, mellyel zengzeteket fejbe bevehet, se ... (fejezd be
   a meghatározást is!) [Boci boci tarka, se füle se farka. ...
   szerve, mellyel legyeket hesegethet]

A2. Irodalom

  0. Ki írta a Talpra magyar című verset [senki, Nemzeti dal]
 5 a. Sarkadi Imre drámát írt Az elveszett paradicsom címmel. Ki írt
   ugyanilyen címmel eposzt? [Milton]
 9 b. Miért nyer sakkjátszmát Olga Lenszkij ellen az Anyeginben? [mert
   Lenszkijt csak Olga érdekli, és nem tud a sakkra figyelni]
12 c. Kik szerkesztették az 1788-ban induló első magyar irodalmi folyóiratot,
   a Magyar Museum-ot [Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Baróti Szabó
   Dávid; min 2]
14 d. Ki írt először Dante-életrajzot? [Boccaccio]
15 e. Ki írta az első latin ars poeticát? [Horatius: Ars poetica]
15 f. Hogyan változott meg az ars poetica szó jelentése az évszázadok alatt?
   [régen a költészet egészére vonatkozó szabályokat foglalta össze, ma
   inkább a költő egyéni hitvallása a költészethez fűződő viszonyáról,
   az irodalom és művészet feladatáról]
15 g. Ki az az angol romantikus költő, aki átúszta a Hellészpontoszt? [Jack
   Byron]

A3. Betűrend: A betűsorrend variálásával újabb értelmes szó keletkezik.

  0. vadász-madár -- vidám mimika	(sólyom -- mosoly)
 5 a. láp -- macska szokott		[ingovány -- nyávogni]
 9 b. durmol -- kőtömb			[alszik -- szikla]
12 c. etetőrét -- foglaló		[legelő -- előleg]
14 d. nem szakember -- nyelőcsövén -- temetésen énekel
					[kontár -- torkán -- kántor]
15 e. önérzetes -- papírőrző részleg	[rátarti -- irattár]
15 f. szarvas állat -- tüstént		[hamar -- marha]
15 g. hasas üvegedény -- disszociál	[lombik -- bomlik]
15 h. fiatalember -- legfontosabb rész	[legény -- lényeg]
15 i. egyesek -- testi jóérzés     [némelyek -- kényelem]

A4. És: Fejezd be a mű címét! [a szerző felolvasása után szünet]

  0. Grimm: Piroska és [a farkas]
 5 a. Dosztojevszkij: Bűn és [bűnhődés]
 5 b. Weiner Leó: Csongor és [Tünde]
 9 c. Petőfi: Lant és [kard]
12 d. Thomas Mann: Mario és [a varázsló]
14 e. Erik K\"astner: Emil és [a detektívek]
15 f. Schiller: Ármány és [szerelem]
15 g. Steinbeck: Egerek és [emberek]
15 h. Bédier: Tristan és [Izolda]
15 i. Gluck: Orfeusz és [Euridiké]

A5. Tájnövény: Melyik növényt jelölik az adott tájszavak?

  0. élet, ílet (búza)
 5 a. gruja, kompér, pityóka [krumpli]
 9 b. szőrösfüge, bicske, köszméte [egres]
12 c. makuka, tányérvirág, szotyola [napraforgó]
14 d. vadmák, mákvirág, papucs [pipacs]
15 e. boroszlán, szelönce, tengeribodza [orgona]

A6. Városszél: Egészítsd ki mindkét oldalon ugyanazzal, hogy városnév legyen!

  0. ... szi ... (Budakeszi, Szigetvár)
 5 a. ... hegyes ... [Mezőhegyes, Hegyeshalom]
 9 b. ... fok ... [Siófok, Fokváros]
12 c. ... szeg ... [Kőszeg, Szeghalom]
14 d. ... ró ... [Kairó, Róma]
15 e. ... stock ... [Stockholm, Rostock]
15 f. ... szék ... [Bátaszék, Székesfehérvár]

B. Hol járunk? [Aki először megnyomja a gombot, csendben felírja egy papírra
  a választ, utána folytatódik a felolvasás. Az jó válaszok (időrendben)
  45, 35, 25, 15, 5 pontot érnek.]

  A variszkuszi rögökből álló hegycsoport legmagasabb pontja a 351 m-es
  Meleg-hegy. A hegyoldalak érdekes sziklaalakulatai, az ún. ingókövek,
  melyek a felszínt csak kis felületen érintik, természetvétvédelem alatt
  állnak. Mivel a terület a Vértes szél- és csapadékárnyékában fekszik,
  időjárása alig nedvesebb síksági környezeténél. Az egyetlen állandó vizű
  patak, a Császár-víz is Vértesben ered. A hegység északi lejtőit dús
  cseres, tölgyes erdő fedi, a déli területeken viszont a lepusztult
  talajtakaró miatt csak néhány bokros ligetet találunk.

  A Budapesttől 40 km-re fekvő kellemes kirándulóvidéket Pákozd, Sukoró,
  Nadap, Pázmánd és Vereb települések szegélyezik. Délkeleti előterében egy
  óholocén eredetű mederben található a Velencei-tó. [Velencei-hegység]

C. Márta első ajánlata a legjobbnak [Valamilyen kaja (pl. sósmogyoró) vagy
  üdítő. A közönségből valaki játssza Mártát. Az ``ajándékot'' kizárólag
  egy frappáns, közönségdíjas indokkal lehet visszautasítani. A kikiáltási
  ár 40 pont, 30-ig lehet engedni.]

D. Második forduló (6 témakörrel)

D1. Ugyanaz: Mindkét helyre ugyanaz a szó való.
 
  0. ...városban is ...hagymával főzik a kocsonyát. (Fok)
 5 a. ... még nem nyílt ki a ..., sokan ácsorogtak a bejárat előtt. [bár]
 5 b. Már a(z) ...anyám is rajongott a(z) ...irodalomért. [szép]
 9 c. Azt tartja a baráti ..., ronda a lakkozott .... [köröm]
12 d. Míg anyja tyúkja ..., Sándor rímet rímre .... [költ]
14 e. Mialatt a szomszéd meghozta a(z) ..., a konyhában ropogósra sült a(z)
   .... [fánk]
15 f. Vajon Krúdynak mit ..., ha álmomban élvezem a ...? [jelent]
15 g. Melinda szólt: már ..., amit tettem, .... [bánom]
15 h. Oly mohón ette a(z) ... káposztát, hogy a leve lecseppent a(z) ...
   szoknyájára. [rakott]
15 i. Kéményseprő ... térdig jártam a(z) .... [koromban]

D2. Zanza: Melyik szerző melyik művéről van szó?

  0. Kisfiú, elvesztett lutriszelvény miatt, meghasonlik felnőttek
   világával. (Móricz: Légy jó mindhalálig)
 5 a. Rangos kínait többször megölik, de nem veszi észre [Bartók: A
   csodálatos mandarin]
 5 b. Hajóorvos alacsony és magas emberek közé kerül, s megútálja a normális
   termetűeket [Swift: Gulliver]
 9 c. Fiatalító kúrán átesett tudósdoktor húsvéti séta után őrületbe kerget
   egy német lányt [Goethe: Faust]
12 d. Suszter nem marad a kaptafánál, hanem dicsőséges dalba kezd [Wagner:
   A nürnbergi mesterdalnokok]
14 e. Dacos hadvezér beleszeret ellensége lányába, végül saját temetése után
   dalra fakad [Verdi: Aida]
15 f. Csipkés kendőcske miatt féltékeny, színes bőrű egyén hitvesét
   imádkozásra kényszeríti, mielőtt megölné [Shakespeare: Othello]
15 g. Árvalányból lett nevelőnő hozzámenne kenyéradó gazdájához, de várnia
   kell, míg a vőlegénye megvakul [Charlotte Bront\"e: Jane Eyre]
15 h. Kutyát lelövik, főbírót lelövik, fehér asszony városa fekete gyászba
   borul [Mikszáth: Fekete város]
15 i. Egy asszony, falánksága miatt, világtörténelmi útra kénytelen indulni
   élettársával [Madách: Az ember tragédiája]

D3. Újlengyel: Felelj helységnévvel!

  0. Milyen Csaba, ha nem mérges? (Békéscsaba)
 5 a. Mit kiált a szomjas turista a társának, ha kútra lel? [Hévíz]
 9 c. Mi vár arra, aki eső után kimegy a kertbe? [Sárvár]
12 e. Rómeó mit csinálna, ha talicskája lenne? [Tolna]
14 f. Júlia mit csinálna, ha Rómeó késne? [Várna]
15 b. Mi kellene az üdülni vágyónak a Balatonparton? [Szabadszállás]
15 d. Ki nyír oroszlánysörényt? [Nyírbátor]
15 g. Hogyan búcsúzik a kínai az ételtől? [Párizs]
15 h. Hogyan búcsúzik a katolikus orosz az élettől? [Szentpétervár]
15 i. Mit kér a beteg görög a bartátjától? [Konstantinápoly]

D4. Mikukk: Miért kakukktojás az utolsó?
 
  0. alma, körte, meggy, eper [nem fán terem]
 5 a. erdei pajzsika, gyűszűvirág, levendula, szalonka [nem gyógynövény,
   hanem vándormadár]
 9 b. bagoly, kánya, vércse, dingó [ragadozó, de nem madár]
12 c. csillagvirág, őszi kikerics, pirítógyökér, fanyarka [nem liliomféle,
   hanem rózsaféle]
14 d. barna susulyka, parlagi tölcsérgomba, párduc pereszke, gyűrűs
   tölcsérgomba [ehető gomba]
15 e. akvamarin, alexandrid, berill, jáspis [nem drágakő, hanem féldrágakő]
15 f. veréb, varjú, cinege, kakukk [a kakukk költöző madár]

D5. Állati

  0. Hogyan viselik a madarak a fogfájást? [nincs is foguk]
 5 a. Melyik a világ legnagyobb állata? [kék bálna]
 9 b. Ki teszi be az újszülött kengurut az anyja erszényébe? [a mellső
   lábain levő karmokkal az anyja szőrébe kapaszkodva mászik fel]
12 c. Melyik emberszabású? gorilla, csimpánz, orángután? [mindhárom]
14 d. Hogyan érzékeli az elefánt a közeledő veszélyt? [mivel nagyon gyenge
   a szeme, a kitűnő szaglására hagyatkozik]
15 e. Alszik-e téli álmot a jegesmedve? [csak a kölyköt váró nőstények]
15 f. Mondj egy repülő emlőst! [denevér]
15 g. Milyen gyorsan repül a postagalamb? [átlag 88 km/h, max 105 km/h]
15 h. Miért veszélyes a villamos angolna áramütése, noha túléli az ember?
   [mivel elveszti az eszméletét, alámerül és megfullad]
15 i. Tud-e a víz alatt brekegni a béka? [igen, mert brekegés közben a szája
   és az orrluka is csukva van]

D6. Miben más

  0. a festő és a török? (egyiknek ecsetje, másiknak mecsetje van)
 5 a. a Balaton és az esőköpeny? [állóvíz, vízálló]
 9 b. a mókus és a fakereskedő? [fára felkuszik, fára alkuszik]
12 c. az érem és az elszívott szivar? [amulett, hamu lett]
14 d. a zászló és az ábécé? [egyiket betűzik, a másikat kitűzik]
15 e. Miben hasonlít a tízezres és a katonai őrség? [mindkettőt felváltják]

E. Intarzia: Állítsd helyes sorrendbe a betűket! (Toldalék nélküli, esetleg
  összetett, értelmes, magyar szó az eredmény.) [Minden csapat 3 percet kap
  arra, hogy minél többet megfejtsen.]

  0. mozi (izom)
 6 a. ama lok [lakoma]
 6 b. zrkoié [irokéz]
 6 c. némy lé [élmény]
 6 d. némy ék [kémény]
 6 e. Amig Rt [Margit]
 6 f. metyege [egyetem]
 7 g. Imola pi [olimpia]
 7 h. Imola pé [polémia]
 7 i. déma lok [omladék]
 7 j. néma luk [élmunka]
 7 k. néka ker [karének]
 7 l. népa lat [planéta]
 7 m. dámi lok [álmodik]
 7 n. léma ret [Maléter]
 7 o. loha lok [alkohol]
 7 p. Déva lok [olvadék]
 7 q. amig szr [grimasz]
 7 r. néma kór (2 szó) [maró kén]
 8 s. barma lok [karambol]
 8 t. nima loáa [anomália]
 8 u. néma elok [kaméleon]
 8 v. luma elok [molekula]
 8 w. néma tyok [nyomaték]
 8 x. rág ís roz [Írország]
 9 y. nésa lokip [népiskola]
 10 z. némulok mán (2 szó) [én munkálom]

F. Márta második ajánlata a legjobbnak [hasonló az elsőhöz, pl. egy csomag
  negrót]

G. Reklám: A Fuser cég csapnivaló termékeket gyárt, és téged bíz meg azok
  tetszetős bemutatásával. Írj 5 frappáns reklámszöveget, amely megnyeri a
  tévénézőt, de -- mivel egy reklám nem hazudhat -- igazat mond a termék
  minőségéről. [A versenyzők dönthetetnek úgy, hogy ez a játék ne pontra
  menjen.]

 8 a. mosópor
 8 b. tisztasági betét
 8 c. cigaretta
 8 d. kávé
 8 e. sampon
 8 f. női dezodor
 8 g. férfi dezodor
 8 h. borotva
 8 i. kedvezményes hitel
 8 j. sör
 8 k. telefon
 8 l. utazás

H. Villámkérdések [tipp: amelyik csapat a legközelebbit tippeli +10]

10 a. Miért ment ki a piacra, aki a CADAC dallamot dúdolja? (Sajnos kottát
   elég nehéz írógéppel készíteni...) [``dollár eladó'']
10 b. Mikor mutatták be a Lumi\`ere fivérek világ első mozgófilmjét? [1895
   márciusában és decemberében, tipp]
10 c. Hány árbóca volt annak idején egy fregattnak? [3]
10 d. Öt ujja van, de se vére, se csontja, mi az? [kesztyű]
10 e. Ki ismerte fel leghamarabb az utazásából hazatérő Odüsszeuszt?
   [a kutyája, Argosz]
10 f. Melyik a kakukktojás és miért: 1082, 1526, 1766, 1912? [1526 -- nincs
   köze Fazekashoz]
10 g. Mi a különbség az aranymondás és az aranyköpés között? [az aranymondás
   bölcsesség, az aranyköpés csak a látszatát kelti, vicces]
10 h. Hány háromjegyű szám van? [900 vagy 1800 (negatív is)]
10 i. Mikor kukorékolt akkorát a kakas, hogy az egész világ összes emberei
   és állatai meghallották? [Noé bárkáján]
10 j. Hány diák tanult az 1912-es Fazekas egy-egy termében? [60, tipp]
10 k. A vas, az ezüst vagy a réz vezeti jobban a hőt? [az ezüst, mivel a hőt
   és az elektromosságot minden fémnél jobban vezeti]
10 l. Ha 3 fiú 3 pohár tejet 3 perc alatt iszik meg, 8 fiú 5 pohár tejet
   mennyi idő alatt iszik meg? [3 perc, hiszen egy pohárból egyszerre
   csak egyvalaki ihat]
10 m. Mivel vádolták a macskákat a középkorban? [hogy boszorkányok szolgái,
   és boszorkány vagy démon lelke búvik meg bennük]
10 n. 1947-ben a Baross utca és a Rigó utca sarkán még bencés gimnázium
   állt. Milyen célokat szolgált az épület 1949-ben? [állami gimnázium]
10 o. Ki írta az első igazi detektívregényt? [Edgar Allen Poe: A Morgue
   utcai kettős gyilkosság]
10 p. Miért romlik el a CD-lemez 10 év alatt? [mert elbomlik az adatot
   hordozó réteg]
10 q. Mire használták a fregattot? [hadihajó, elől ment, konvojkíséret is]
10 r. Miért van a trolinak kettő, a villamosnak pedig csak egy vezetéke?
   [mert a villamos második vezetéke maga a sín]
10 s. James Madison volt az USA első elnöke, aki hosszú nadrágot hordott.
   Mikortól? [1809--1817, tipp, azelőtt a térdnadrág volt a divat]
10 t. Melyik Shakespeare-hős vesz be mély álmot hozó altatót, hogy egy nem
   kívánt házasságtól megszabaduljon? [Júlia]
10 u. A harang az 500-as évektől a keresztény egyházi szertartás része.
   Azelőtt mivel hívták össze a papok a híveket? [trombitával]
10 v. Mit neveznek a sakkban vezércselnek? [egy gyakori, népszerű megnyitást]
10 w. Az első harangjáték 1467-ben hangzott el. Melyik magyar zeneműben
   találunk harangjátékot? [Kodály Zoltán: Háry János]
10 x. Az ókori népek legtöbbje tengernek vélte az égboltot. Miért? [mert
   végtelen, kék és eső esik belőle]
10 y. Milyen az időjárás, ha ``az ördög veri a feleségét''? [egyszerre esik
   az eső és süt a nap]
10 z. Mi volt a két fő erénye a 17. század fregattjának? [gyorsaság, tűzerő]

 

A szerzőről

Ezt a file-t 1999. augusztus 21.--1999. augusztus 23. között állította össze Peter Taylor Kun Erzsébet és Grätzer József művei, továbbá egyéb gyűjtések alapján. A mintakérdések először az 1999. augusztus 26-i, velencei Fregatt-táborban hangzottak el.

1999. augusztus 21.--23.
Budaörs, Magyarország