Mindannyian mások vagyunk

...de a legmásabb mégis a Fazék. És ezegyszer nem elég pusztán tisztelni a másságot. Aki bekerült, hozzá kell idomulnia iskolánk szelleméhez. Az elsősök kedvéért néhány közérthető példán keresztül megvilágítjuk a helyi sajátosságok mibenlétét.

Más diákok a tanulás mellett néha versenyre járnak.

A fazekas diákok az OKTV-kre és az olimpiákra való felkészülés mellett néha bejárnak órára is.

Más iskolák tanulói illegálisan használják a liftet. Nálunk a tanulók egy merész elgondolástól vezérelve izom- és tüdőkímélő módszert alkalmaznak az emeletek közötti távolság leküzdésére.

Máshol a diákok magáncélra használják az iskolai fénymásolót.

A Fazekasban a diákok a szellemi és testi fejlődésüket vélhetőleg erősen elősegítő írott anyagról korszerű módon saját példányt készítenek.

Más iskolákban őrjöngenek és ordítoznak a bulikon.

A fazekas tanuló megtalálja a benne kínzattatásai során felgyülemlő elemi feszültség levezetésének hatékony és egyben ártalmatlan módját.

Más diákok -- hű, de ciki -- puskáznak.

Nálunk a diákok nem fárasztják magukat az ehetetlenül száráz tananyag bebiflázásának közismerten unalmas aktusával, hanem ügyes módon ennek csak illúzióját keltik a tanárban.

Máshol tesiórán van, aki a kosárpalánk gyűrűjén hintázik.

A Fazékban ezt egy tanévben csak egyszer lehet megtenni.

Máshol mindig az előző szünetben másolják a leckét.

A Fazékban fölösleges tollkoptatásra nincs szükség, mivel abban az esetben, ha a tanár véletlenül belekérdezne a házi feladatba, a szomszéd észrevétlenül kölcsönadja a füzetét. (Írásszakértők előnyben.)

Más iskolák tanulói késnek az óráról.

A Fazekas tanulói a bioritmusuknak legmegfelelőbb és dramaturgiai szempontból a leghatásosabb érkezési időpontot választják meg óra tíz és óra tizenöt között.

Más diákok lógnak a nehezebb napokon.

A fazekasok dinamikus időbeosztás szerint önerőből határozzák meg azokat a napokat, melyeken jelenlétük elengedhetetlenül szükséges a rendszeres bejárás látszatának fenntartása szempontjából.

Más iskolák bulijain falfirkák keletkeznek a WC-ben.

A Fazekasban csak a piszoárok törnek le.

Máshol állandóan Quake-eznek a gépteremben.

Nálunk a diákok alkalmas és (a szétvert billentyűzeten kívül) áldozatmentes módszert találtak a nagyvárosok túlzsúfoltságából eredő természetes aggressziójuk kiélésére.

Más diákok gúnyneveket ragasztanak a tanáraikra.

A fazekas tanuló fáradhatatlanul közreműködik az egységes és találó diák-nómenklatúra kialakításában.

Máshol a résztvevők berúgnak osztálykiránduláson.

Minden tapasztalt fazekas megleli a középutat *józan* ítélőképesség és jókedv között.

Más iskolákban előfordul, hogy valaki kapa dogát ír.

Nálunk a diák értésére adja a tanárnak, hogy a előző pár órán megnyilvánuló előadói stílusából hiányzott a mondatok közötti összefüggés megteremtésének alapvető igénye, és épp ezért alkalmatlan volt tényszerű ismeretek korszerű továbbadására.

1999. május 22., hat év élményei alapján
megjelent az 1999. szeptemberi Fregattban
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.