Kérdések

A filozófiának ismét szövetséget kell kötnie a természettudománnyal, a természettudománynak pedig a fiolozófiával. Ez a kölcsönös igényre, belső szükségszerűségre alapozott szövetség tartósabb, szerencsésebb, termékenyebb lesz, mint a filozófia és a teológia közötti eddigi mésalliance. [rangon aluli házasság, mezalliansz]"

--L. Feuerbach

Néhány egyszerű kérdés, melyre ebben az életben (éljünk bármikor) valószínűleg nem kapjuk meg a választ, viszont éppen a felelet keresése viszi évezredek óta előre az emberi gondolkodást. Ez válogatás -- ellentétben a magasröptű beszélgetésekkel -- sámli nélkül is fogyaszthatő. Ajánlom Melindának, Krisztinek, Dimitarnak és Foki Tamásnak.

 1. Miben különbözik a filozófiai/vallásos és a fizikai világkép? Van-e lélek?
 2. Milyen fizikai tövények irányítják ma a világot?
 3. Mikor, hogyan zajlott le a világ teremtése, azaz mióta érvényesek a mai fizikai törvények?
 4. Meddig maradhat fenn a Világegyetem a mai formájában?
 5. Van-e isten (Isten)? Mi az ő szerepe?
 6. Mikor jelent meg az ember? Mi különbözteti meg az embert minden más ismert élőlénytől?
 7. Hogyan alkot egységet az ember fizikai lénye (a teste) és a lelke? Hogyan irányítja a lélek a testet?
 8. A többi élőlénynek és a tárgyaknak van-e lelkük? Ha nincs, akkor hogyan ,,élnek''?
 9. Mikor, hogyan költözik a lélek a testbe?
 10. Mikor hagyja el a lélek a testet? Mi történik a lélekkel a halál után? Van-e reinkarnáció?
 11. Különbözőek-e az emberek? Lehet-e az emberek és embercsoportok viselkedését hibamentesen modellezni? Algoritmizálható-e az emberi gondolkodás?
 12. Hogyan kapcsolódik az ember szaporodása és kétneműsége a testi evolúcióhoz?
 13. Hogyan viselkedik az ember egyedül? Hogyan érzékelünk, gondolkodunk?
 14. Hogyan viselkedünk társaságban? Hogyan hatnak az egyes emberek egymásra?
 15. Milyen kis- és nagyformátumú emberi kapcsolatok vannak? Hogyan működnek ezek?
 16. Milyen, hogyan működik az emberek összessége, a társadalom, az emberiség?
 17. Vannak-e eddig nem ismert, az emberhez (lélektanilag, tudásszintben) hasonló élőlények?
 18. Milyen, hogy zajlik egy átlagember élete? Milyen problémák jelentkeznek az egyedfejlődés során?
 19. Milyen problémákat kell leküzdeni a fajfejlődés során? Milyen lesz majd a tökéletes ember? Milyenek leszünk (testileg és lelkileg) 300 év múlva, ha ugyanígy fejlődünk tovább?
 20. Mik az alapvető létszükségletek? Hogyan törekszik az ember ezek felé?
 21. Mi teszi az embert boldoggá ? Hogyan éri el az ember a boldogságot?
 22. Hol húzzuk meg a tudatosság határát? Mi van tudat alatt? Végtére is mi irányít miket?

1996.
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.