Tesztek nektek

Ebben a rövid tesztben próbára teheted magad, mennyi tényanyagismerettel bírsz irodalomból. Megfejtéseket a Palackpostába...

 1. Hogy hívják Vörösmarty Csongor és Tündéjének női főszereplőjét?
 2. Ki lett végül az uralkodó az István a király c. rockoperában?
 3. Radnóti a Nyolcadik ekloga címet adta utolsó eklogájának. Nevezd meg az előzőeket!
 4. Kinek címezte Petőfi Arany Jánoshoz című episztoláját?
 5. Melyik korszakhoz tértek vissza a neoklasszicizmus követői?
 6. Melyik volt római tartomány tiszteletére választotta nevét Janus Pannonius?
 7. Hol játszódik Zrínyi: Szigeti veszedelem c. eposza? a. Zrínyivár   b. Szigetvár  c. Veszedelemvár
 8. Ki írt József Attiláról Curriculum vitae (,,önéletrajz'') címmel?
 9. Mi a műfaja nemzeti himnuszunknak, Kölcsey Himnusz c. versének?
 10. Melyik alkotói korszak előzi meg Ady kései és középső költészetét?
 11. Melyik nemzetet szólítja meg Berzsenyi a Magyarokhoz című művében?
 12. Honnan köszön el Janus Pannonius Búcsú Váradtól című versében?
 13. Keresd meg a kakukktojást! a. invokáció  b. propozíció   c. seprűnyél  d. enumeráció
 14. Melyik életfilozófiát gúnyolja ki Voltaire Candide avagy az optimizmus c. regényében?
 15. Mi a cselekménye Balassi Bálint Hogy Júliára talála, így köszöne néki c. versének?

1999. május
megjelent az 1999. május 6-i Fregattban
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.