Énekek éneke, 8. rész

Az alábbiakban egy rövid bibliai fejezetet olvashatsz három különböző nézőpontból (két klasszikus és egy saját). Ha van kedved, csak az első kettőt olvasd el, és próbáld meg kisütni, miről szól a szöveg. Még az is lehet, hogy teljesen mást látsz benne, mint én. Azt is figyeld meg, hogy az angol változat (vélhetően) sokkal forráshűbb és érthetőbb, mint a magyar.

 

Vizsolyi biblia

[1] Vajha lennél nékem én atyámfia, hogy szopnád az én anyámnak tejét, hogy tégedet kívül találván megcsókolnálak, én is nem útáltatnám meg.

[2] Elvinnélek és bévinnélek tégedet az én anyámnak házába, ki engemet tanít; adnék néked drága fűvel megcsinált bort és pomagránátnak levét.

[3] Az ő bal keze lészen az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engemet.

[4] Kénszerítlek titeket, Jeruzsálamnek leányi, mondjátok meg, miért költenétek és miért serkentenétek fel az én szerelmesemet, míg ő nem akarja?

[5] Kicsoda ez, azki feljő a pusztából, ki az ő szerelmeséhez támaszzkodott? Az almafa alatt költöttelek fel tégedet, ott fogadott téged a te anyád, ott fogadott, azki tégedet szült.

[6] Tégy engemet mint egy pecsétet az te szívedre és mint egy bélyeget az te karodon, mert erős az szeretet, mint az halál, kemény mint az koporsó az buzgó szerelem, annak szénei tüzesek és mint az sebes láng.

[7] Sok vizek el nem olthatnák ez szeretetet, az folyóvizek is nem butíthatnák azt el, ha az ember minden házabéli marháját adná is ez szeretetért, mégis megvetnék azt.

[8] Kicsiny húgonk vagyon minékünk, kinek nincsen még mejje, mit cselekedjünk az mi húgonk felől az napon, melyen arról szót tésznek?

[9] Mikor kőfalt kelletik építenünk, építsünk azon ezüstből palotát; ha pedig ajtót csinálunk, csináljuk azt cédrusdeszkákból.

[10] Mikor én olyan lészek, mint az kőfal és az mejjeim mint az tornyok, akkor őelőtte békességet nyerek.

[11] Szőleje volt az Salamonnak kövér helyen, adja az ő szőlejét a pásztoroknak, ki-ki azok közül annak gyümölcséért hoz ezer ezüstsiklust.

[12] Az én szőlőmre, mely énreám néz, nékem gondom lészen, az ezer siklusok, Salamon, tieid legyenek, az kétszáz siklusok annak gyümölcsének őrizőijé.

[13] Ó, te, ki lakozol az kertekben, az te társaidnak, kik az te szódra figyelmeznek, hirdess engemet!

[14] Jöjj hozzám, én szerelmesem, és légy hasonlatos az vadkecskéhez vagy az szarvasnak fiához az drága füveknek hegyein!

 

From the King James Version of the Bible

[1] O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised [megvet].

[2] I would lead thee, and bring thee into my mother's house, who would instruct me: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate.

[3] His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.

[4] I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please.

[5] Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee up under the apple tree: there thy mother brought thee forth: there she brought thee forth that bare thee.

[6] Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

[7] Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.

[8] We have a little sister, and she hath no breasts: what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?

[9] If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.

[10] I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.

[11] Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of silver.

[12] My vineyard, which is mine, is before me: thou, O Solomon, must have a thousand, and those that keep the fruit thereof two hundred.

[13] Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice: cause me to hear it.

[14] Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices.

 

Saját fordítás az előbbiek alapján

Látom már, ott alszik Ő, a kedvesem, a fa tövében.

Bárcsak mások előtt is szabadon csókolhatnám, mint fivéremet, bárcsak eljönne velem a házunkba, és ízes borral kínálhatnám, ahogy anyámtól tanultam. A bal keze a fejem alatt lenne, a jobb kezével pedig átölelne.

Kérlek titeket, jeruzsálemi leányok, ne zavarjátok álmát, és ne keltsétek Őt fel, mielőtt odaérek!

Ki az, aki a eljön a pusztából, hogy szeretett kedveséhez bújhasson? Miért mozog félve, és miért nem akarja, hogy választottja felébredjen?

Az almafa alatt találtam rád, ahol születtél, és az almafa alatt kérem tőled az első csókot.

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, és ha kívánsz, fogj karodba. Mert a szerelmem éppoly erős, mint a halál, és meghalok, ha másvalakié leszel. Szívem tüzesebb, mint a sebes láng, temérdek víz se olthatja ki, megáradt folyók se moshatják el; se ajándékkal, se pénzzel nem lehet letakarni.

Ő a mi kicsiny húgunk, ki sokszor sír egyedül az almafa tövében. Nem látszik még a melle, nem figyelnek fel rá a legények. Mit csináljunk, hogy segítsünk neki? Ha fal lenne, palotát építenénk rá. Ha ajtó lenne, cédrusdeszkákkal vennénk körül.

Salamonnak egy egész szőlőhegye van Baalhamonban, melyet őrök vigyáznak, és minden egyes gyümölcsnek ezer ezüstpénz az ára.

Nekem is van egy kertem. Én nem kérek a szőlőért se ezret, mint Salamon, se kétszázat, mint az őrök. Öt éve ültettem az első vesszőt, öt éve láttam utoljára Őt, kivel megosztozom majd a fürtjeimen.

Mondd, ma kinek a kertjében lakozol? Miért nem hoznak hírt rólad a barátok?

Siess hozzám, kedvesem, siess, mint az őz vagy mint a fiatal szarvas a messzi hegyeken át.

 

Szószedet a KJV-hez

bowelnem ,,belső részek'', hanem ,,gyengéd érzések''!!
I charge you(itt) kérlek titeket, felszólítalak titeket
dovegalamb, a kedves (nő) metaforája
veilfátyol, lepel
thy==your (msh után)
thine==your (mgh után)
thee==you (tárgyeset)
ye==you (ti, alanyeset)
thou==you (te, alanyeset)
for (néha)==because
vineszőlőtő
vineyardszőlő(skert), szőlőhegy
clusterfürt, csomó
If she be==If she was
favourkegy (mit jelent??)
contemned??
thou wert==you were
lean (up)ontámaszkodik vmire, vmkire, átv. is
stir upfelkever, felkavar, felizgat
sealpecsét, fóka
dwelllakik, tartózkodik, időzik
mine, mymy enyém [mine heart]
thy, thineyour [thy seed, youth] [thine hand, heart, eyes]
thou art==you are
thou shalt==you will
unto==to (??)
be==are [there be men]
shall==will
doth==does
mirthvidámság, jókedv
oatheskü, fogadalom
hatredgyűlölet, utálat
whitherahova, amerre
snarekelepcébe ejt, csapdába csal
ointmentkenőcs, ír, balzsam
follyostobaság, butaság, könnyelműség
prosperboldogul, jól megy
sorrowszomorúság, bánat
heedfigyelem, óvatosság
wearinessfáradtság, kimerültség
utterkimond, kifejez
remembranceemlékezés, emlék, emlékezet
travailvajúdás
griefszomorúság, bánat, fájdalom
sorefájó, fájdalmas

1999. augusztus 5. körül
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.