A 2000-es év, minek is pánikolunk?

Nostradamus, a 16. századi francia jós 1999-ra tette a világ végét. Az ezredfordulók a vallások számára is különös jelentőséggel bírnak. 1000 éve például mindenki biztos volt benne, hogy a Biblában megjövendölt világvége (a végső harag napja) pontosan Kr.U. 1000-ben fog bekövetkezni. Korunk sci-fi írói is kedvelik a rohamos technikai fejlődés következtében előálló katasztrófahelyzeteket.

A riadalom ezer éve azonban fölöslegesnek bizonyult, és Nostradamus jóslatainak eddig csak a fele vált be (2000 utánra értelemszerűen nincs jóslat), és a csillagászok sem találtak egyetlen olyan égitestet sem, amely a közeljövőben veszélyt jelentene a Földre vagy annak lakóira. Az évezredekhez kötődő számmisztika is labilis lábakon áll. A Jézus születését kísérő égi jelenség ugyanis -- a pályaadatok alapján -- Kr.E. 4-ben pompázott az égbolton. Így, ha a kétezres világvége igaz lenne, a Földnek már 1996-ban el kellett volna pusztulnia...

Számítástechnikus körökben azonban a 2000-es év igen súlyos problémát vet fel. Ugyanis a legtöbb gép a dátumoknak csak az utolsó két számjegyét tárolja, és az ilyen gépeken futó programok egyszerűen képtelenek arra, hogy 1999 utáni időpontot feljegyezzenek. Ennek nem csak a határidőnaplók látják kárát, hanem az összes banki információs rendszer használhatatlanná válik. Ez azt jelenti, hogy az ezredforduló után a legtöbb bankban nem lehet majd pénzt átutalni. Nem szorul külön magyarázatra, hogy ez mekkora tőkepiaci és gazdasági bénulást okoz.

A probléma természetesen nem fenyegeti azokat az alkalmazásokat, melyek négy jegyen tárolják az évszámot. Az idén készült programok már ilyenek (,,Y2K-compatible''), és az új oprendszerek meg tudják oldani, hogy a gép belső órája két év múlva is helyes értéket mutasson. Az igazi gond nagycégek bejáratott, hosszú ideje működő rendszereivel van. Ugyanis ezek rendkívül érzékenyek a legappróbb változtatásra (mint például két plusz jegy a dátumban), főleg akkor, ha a módosításokat több helyen, egymással összhangban kell elvégezni. Arról nem is beszélve, hogy egy bank nem engedheti meg magának, hogy a központi számítógép akár egy órára is leálljon.

A katasztrófát csak úgy lehet elkerülni, ha a régi rendszerünket időben lecseréljük, és erre a cserére rávesszük az üzleti partnereinket is. (A neten ehhez sokféle segédanyag fellelhető.) A bajok azonban 2001-ben nem érnek véget. Hasonló összeomlás várható 2038. január 19-én, amikor a UNIX alapú rendszerekben csordul túl az idő. Ekkor nő ugyanis az 1970. január elseje óta eltelt másodpercek száma 2^31 fölé, vagyis túl nagyra ahhoz, hogy a számára fentartott helyen elférjen. A problémát valószínűleg Y2.038K-nak hívják majd, és sokat fognak cikkezni róla az újságok...

Jerikó falai több, mint kilencezer éve állnak. A sumérok négyezer évvel ezelőtt már lépcsőzetes templomokat emeltek, ismerték a képírást, és szerződéseiket pecsétnyomóval hitelesítették. Az egyiptomiak ugyanebben az időben 100 m-nél magasabb piramisokat építettek, és központilag szabályozták a mezőgazdasági termelést. A kétezer-ötszáz éve született görög drámák mindmáig kiállták az idők próbáját.

Mindezekhez képest a kétezer évünk aprónak és a világvége feletti aggódásunk mosolyognivalónak tűnik. Semmi sem indokolja, hogy épp a mi időszámításunk kapcsolódjon a ,,nagy népekhez'' és a ,,nagy fordulatokhoz''. Így nincs okunk azt hinni, hogy rövid időn belül egy fölöttünk álló erő el fogja pusztítani az életet a Földön. A földi élet ugyanis külső beavatkozás nélkül fog kihalni.

Azzal, hogy kiszakadtunk a természetből, még nem emelkedtünk föléje. Arra, hogy visszafordítsuk mindazt az utóbbi száz év környezeti rombolását, talán az új évezred is kevés lesz. Energiakészleteink fogytán vannak, a napok egyre forróbbak minden nyáron, a "fejlődő" országokban milliók halnak éhen és halnak bele olyan betegségekbe, melyek gyógymódja régóta ismert. És ezek a gondok még sokáig (azaz már nem sokáig...) gondok maradnak, mivel megoldásuk senki rövidtávú üzleti érdekeit nem szolgálja.

A világvége valószínűleg ezúttal (is) elamarad, és az új évezred küszöbét átlépni nem lesz nehezebb, mint fönnmaradni bármely másik szilveszterkor. A küszöb mögött tornyosuló problémákkal való megbírkózás azonban ember(isége)t próbáló feladat lesz, amihez képest a jövendölések és az Y2K csupán a jéghegy csúcsát jelentik.

1998. december 9.
megjelent az 1999. januári Rőt Rezedában
Budapest, Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.